Gweld pob ystafell

Ystafell Gyfweld

Ar gael yn Hyb Trelái a Chaerau.

Uchafswm capasiti: 4 pobl.

Wi-fi available

I wirio argaeledd neu i archebu, cysylltwch â 029 2087 3800.
Mae sawl math o ystafelloedd ar gael i'w llogi mewn hybiau ledled Caerdydd. Chwilio am ystafell.

Ystafell Gyfweld

Lleoliad yr hyb

Hyb Trelái a Chaerau

Capasiti Ystafell

Hyd at 4 o bobl.

Cost

Preifat / Partner: £20 yr awr.

Cymuned / Elusen : £10 yr awr.

Ymholiadau

  029 2087 3800