Gweld pob ystafell

Ystafell Greadigol

Ar gael yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.

Uchafswm capasiti: 20 pobl.

I wirio argaeledd neu i archebu, cysylltwch â 029 2038 2116.
Mae sawl math o ystafelloedd ar gael i'w llogi mewn hybiau ledled Caerdydd. Chwilio am ystafell.

Ystafell Greadigol

Lleoliad yr hyb

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Capasiti Ystafell

Hyd at 20 o bobl.

Cost

Preifat / Partner: £40 for half day yr awr.

Cymuned / Elusen : £40 for half day yr awr.

Ymholiadau

  029 2038 2116