English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Clwb Garddio – Ar-lein

Sesiwn Ar-lein

Ymunwch â'n clwb garddio wythnosol ar-lein am ddim i gael awgrymiadau garddio defnyddiol a gwybodaeth am bopeth sy'n ymwneud â garddio a'r amgylchedd.

Crafternoon @ Llyfrgell Cathays

Llyfrgell Cathays Fairoak Road, Cathays, Cardiff

Dewch â’ch crefft o ddewis a threuliwch awr yn ymlacio ac yn sgwrsio gyda chrefftwyr tebyg.

Sgwrsio & Grefftau @ Hwb y Tyllgoed

Hyb Y Tyllgoed Doyle Avenue, Caerdydd

Hyn a hyn o lle sydd fellu galw  Hwb y Tyllgoed i archebu lle. Teimlo yn unig? Am ymuno a grwp o crefftwyr tebyg ? Yna dewch i ymuno a grwp Sgwrsio & Chrefftau yn Hwb y Tyllgoed. Croeso i bawb. Dewch ach crefft eich hun.

Am ddim

Amser Cwis (Ar-lein)

Sesiwn Ar-lein

Amser Cwis - Bob Dydd Mercher 7-8pm. Dewch a'r canlynol gyda chi - chi eich hun, papur a phin ysgrifennu.

Paned efo Plisman @ Llyfrgell Cathays

Llyfrgell Cathays Fairoak Road, Cathays, Cardiff

Dewch i gwrdd â’ch tîm plismona yn y gymdogaeth I gael sgwrs am y materion. sydd fwyaf pwysig i chi.

Am ddim

Amser Stori (Cymraeg) @ Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Hyb Ystum Taf a Gabalfa, College Road

Ymuno â Rhian am sesiwn canu ac arwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.
Pob dydd Iau yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Mae archebu ymlaen llaw yn allweddol.

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

In partnerhsip with