Person reading a book
Row of books
Teen reading

Mae Lyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen Haf y ‘Teclynwyr’.

Gweithgareddau a digwyddiadau di-dâl yn cael eu lansio 9fed Gorffennaf 2022

Yr haf hwn, gall plant 4 i 11 oed yng Nghaerdydd ymweld â’u llyfrgell lleol a chymryd rhan mewn Her Ddarllen yr Haf gyda thema gwyddoniaeth ac arloesedd. Mae sticeri a gwobrau i’w hennill, ynghyd â thystysgrif a medal os gallant gwblhau’r Her!

Drwy gymryd rhan yn y Sialens, â deunyddiau di-dâl gan llyfrgelloedd Caerdydd ac ar-lein drwy wefan y Sialens Ddarllen, bydd plant yn gallu ymuno â chwe Theclynnwr ffuglennol. Mae’r cymeriadau – sydd wedi’u gwneud yn fyw gan yr awdur a darlunydd i blant Julian Beresford – yn defnyddio eu chwilfrydedd a’u gallu i ryfeddu i ddeall yr wyddoniaeth y tu ôl i ystod gyfan o ddiddordebau, o ffasiwn a thechnoleg i goginio a cherddoriaeth.

Mae’n bryd cael eich syfrdanu gan ffeithiau anhygoel a’ch ysbrydoli gan straeon am greadigrwydd a dyfeisgarwch! Drwy gasgliad o lyfrau a gweithgareddau cyffrous i’w dilyn, bydd y Teclynwyr yn helpu i ennyn chwilfrydedd plant am y byd o’u cwmpas, ac yn eu hannog i fwydo eu dychymyg yn ystod y haf. Gyda digon o ddewisiadau gwych ar draws llyfrau lluniau, darllenwyr cynnar, a llyfrau canolradd, mae llwyth o ddeunydd i gadw plant yn brysur.

Edrychwch ar ein rhestrau digwyddiadau i weld beth sy’n digwydd ar draws y ddinas.

Cynhyrchir Her Ddarllen yr Haf gan The Reading Agency a’i chyflwyno mewn partneriaeth â llyfrgelloedd.

Cofrestru

O 9 Gorffennaf ymlaen, mae angen i bob plentyn ymweld â’u llyfrgell leol, dod yn aelod (os nad ydynt yn un yn barod) a chasglu pecyn cychwyn, sydd ar gael tra bo’r stociau’n para.