English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content
Ydych chi'n cael y gorau allan o Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd? Dysgwch fwy am ein digwyddiadau digidol, darganfyddwch yr e-adnoddau y gallwch eu defnyddio am ddim neu joiwch sgwrs gyda wyneb cyfeillgar!
Featured -

Gwybodaeth a Sgwrs

Ewch i'ch cinio ac ymunwch â ni ar-lein i gael sgwrs wrth i ni fwyta gyda'n gilydd.
-

Clwb Cinio Digidol

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.
-

Deffro ac Ymestyn

Caniatewch hanner awr i chi'ch hun. Cewch eich tywys drwy sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar ysgafn.
Featured -

Ymwybyddiaeth Ofalgar Fach

Sesiwn i bobl gwrdd ar-lein a gweithio ar eu prosiectau edafedd gyda'i gilydd yw Gwau a Sgwrsio.
-

Gwau a Sgwrsio

Amser Cwis - Bob Dydd Mercher 7-8pm. Dewch a'r canlynol gyda chi - chi eich hun, papur a phin ysgrifennu.
-

Amser Cwis

Ymunwch â Dr Rhian Morgan o Barc Geneteg Cymru am sgwrs ar DNA, a sut y cafodd ei ddefnyddio i adnabod olion y Brenin Richard III, cyn iddo gael ei ail-gladdu yn Eglwys Gadeiriol Caerlŷr.
-

Gofod Agored: DNA Y Brenin

Am ddim
Ydych chi dros 18? Wrth eich bodd â Lego? Dewch draw i'n sesiwn blasu ddydd Iau 22 Ebrill 2.00-3.00pm a dydd Iau 29 Ebrill 5.00-6.00pm
Featured -

Clwb Lego i Oedolion!

Am ddim
Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.
-

Deffro ac Ymestyn

In partnerhsip with