English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Cro-sgwrs @ Llyfrgell Rhiwbina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp Crochet, crynhoad o grefftwyr o'r un anian.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Cro-sgwrs @ Llyfrgell Rhiwbina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp Crochet, crynhoad o grefftwyr o'r un anian.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Cro-sgwrs @ Llyfrgell Rhiwbina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp Crochet, crynhoad o grefftwyr o'r un anian.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Cro-sgwrs @ Llyfrgell Rhiwbina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp Crochet, crynhoad o grefftwyr o'r un anian.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Cro-sgwrs @ Llyfrgell Rhiwbina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp Crochet, crynhoad o grefftwyr o'r un anian.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

In partnerhsip with