Hybiau a Llyfrgelloedd

Dewiswch hyb neu lyfrgell i gael gwybod am wasanaethau, oriau agor a manylion cyswllt.

Hidlo Hybiau a Llyfrgelloedd:

Capel i Bawb

,
CF24 0JT.

Cyfrifiaduron cyhoeddus,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Sganio,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Butetown

Plas Iona,
CF10 5HW.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llungopïo,Sganio,Argraffu,

Hyb Grangetown

Plas Havelock,
CF11 6PA.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Llaneirwg

30 Heol Crucywel,
CF3 0EF.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Llanisien

11 Heol yr Orsaf,
CF14 5LS.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,

Hyb Llanrhymni

Llyfrgell Llanrhymni,
CF3 5NQ.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Heol Llansteffan,
CF3 3JA.

Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Powerhouse Llanedern

Roundwood,
CF23 9PN.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Cerddoriaeth CDs,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Radur

Heol y Parc,
CF15 8DF.

Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Argraffu,

Hyb Rhiwbeina

Pen-y-Dre,
CF14 6EH.

Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Rhydypennau

Heol Llandennis,
CF23 6EG.

Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb STAR

Heol Muirton,
CF24 2SJ.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Trelái a Chaerau

Heol Orllewinol y Bont-faen,
CF5 5BQ.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Yr Aes,
CF10 1FL.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Wi-fi am ddim,Cyngor ar Bopeth,Bathodynnau glas,Ffôn Cyhoeddus,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Cerddoriaeth CDs,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Archifau,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb y Tyllgoed

Rhodfa Doyle, ,
CF5 3HU.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb yr Eglwys Newydd

Heol y Parc ,
CF14 7XA.

Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Heol y Coleg,
CF14 2HU.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Penylan

Heol Pen-y-lan,
CF23 5HW.

Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,quick_drop_off,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,click_collect,

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Heol y Dderwen Deg,
CF24 4PW.

Gwasanaeth llyfrgell llawn,Wi-fi am ddim,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Archifau,quick_drop_off,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,click_collect,

Llyfrgell Treganna

Stryd y Llyfrgell,
CF5 1QD.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Pafiliwn Butetown – Hyb Ieuenctid

Heol Dumballs,
CF10 5FE.

Gwasanaeth i Mewn i Waith,Wi-fi am ddim,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Ardal ddarllen ac ymlacio,