Hybiau a Chyngor

​Diweddariad ar y Coronafeirws – Gweld newidiadau i’n gwasanaethau.

Gallwch ddefnyddio amryw o wasanaethau’r cyngor o’r Hybiau  ledled Caerdydd.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i ymweld â Hyb oni bai bod angen taleb Banc Bwyd arnoch neu os ydych yn casglu bagiau ailgylchu gwyrdd.

Gweld Hybiau a Llyfrgelloedd ar Cardiff.gov

I gael gwybod mwy am ein gwasanaethau cyngor a llyfrgell, ac i drefnu apwyntiad ffoniwch 029 2087 1071.

Advice

Gwasanaethau Cynghori i Mewn i Waith

Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i waith neu os ydych yn ceisio uwchsgilio, ewch i’n gwefan Gwasanaethau Cynghori i Mewn i Waith..

Neu gallwch ffonio 029 2087 1071. Dewiswch opsiwn 1.

Ymweld â’r wefan

Money_Advice

Cyngor Ariannol

Os oes angen help arnoch gyda budd-daliadau, grantiau a dyled, ewch i’n gwefan Cyngor Ariannol i gael rhagor o help a gwybodaeth.

Ymweld â’r wefan

Adult_learning

Dysgu Oedolion Caerdydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer cwrs ewch i’n gwefan Dysgu Oedolion Caerdydd i weld ystod eang o gyfleoedd dysgu neu hamdden.

Ymweld â’r wefan