Gweld pob hyb

Hyb STAR

Yn Hyb Star gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm
 • Cymorth Digidol – 10am i 5pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 3pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 3pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb STAR

Heol Muirton
Tremorfa
CF24 2SJ

  029 2078 8505

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd Mercher10am i 7pm
Dydd Iau9am i 6pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 3pm
Dydd SulAr gau