Gweld pob hyb

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Yn Hyb Tredelerch gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol. Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Cyngor ar Bopeth

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 7pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 1pm a 2pm i 7pm

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Heol Llansteffan
Tredelerch
CF3 3JA

  029 2233 0661

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mawrth9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau10am i 1pm a 2pm i 7pm
Dydd GwenerAr gau
Dydd Sadwrn9am i 1pm a 2pm i 5.30pm
Dydd SulAr gau