Gweld pob hyb

Hyb Rhiwbeina

Mae Llyfrgell Rhiwbeina ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith adnewyddu.

Bydd yr Hyb Rhiwbeina Newydd yn agor yn hwyrach eleni, gyda mwy o wasanaethau a gwell cyfleusterau.

Yn ystod y cyfnod hwn gallwch gael gwasanaethau llawn yn Hyb yr Eglwys Newydd, Heol y Parc CF14 7AX: 029 2087 1331.

Gellir cysylltu â Chodi a Gollwng Llyfr yng Nghanolfan Gymunedol Eglwys Beulah 

Gellir Grwpiau Cymunedol yng Nghanolfan Gymunedol Eglwys Beulah ac Eglwys y Bedyddwyr Bethany.

Gwasanaethau hyb

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Rhiwbeina

Pen-y-Dre
Rhiwbeina
CF14 6EH

  029 2069 3276

Oriau Agor

Hyb Rhiwbeina is temporarily closed until further notice.