Gweld pob hyb

Hyb Radur

Mae Hyb Radur yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad i gyfrifiaduron.  Mae’r orsaf sganio hunanwasanaeth yn caniatáu i chi lanlwytho tystiolaeth budd-dal tai, ynghyd â chymorthfeydd cynghori wythnosol gyda swyddogion o Gymorth Digidol.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

  • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
  • Ceisiadau pasys bws am ddim
  • Derbyn i Ysgolion
  • Gwasanaeth llyfrgell llawn
  • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
  • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
  • Cyfrifiaduron cyhoeddus
  • Cyhoeddiadau Cymraeg
  • Llungopïo
  • Argraffu

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Radur

Heol y Parc
Radur
CF15 8DF

  029 2078 0996

Oriau Agor
Dydd Llun10am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mawrth10am i 1pm a 2pm i 5.30pm
Dydd Mercher10am i 1pm a 2pm i 5.30pm
Dydd IauAr gau
Dydd Gwener2pm i 7pm
Dydd Sadwrn10am i 1pm
Dydd SulAr gau