Gweld pob hyb

Hyb Llanrhymni

Yn Hyb Llanrhymni gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Clwb Swyddi – 9am i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 6pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 6pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 6pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 10am i 7pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5.30pm
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd – 9am i 6pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Llanrhymni

Llyfrgell Llanrhymni
Rhodfa Countisbury
CF3 5NQ

  029 2078 0994

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau9am i 6pm
Dydd Gwener10am i 7pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau