Gweld pob hyb

Hyb Llanrhymni

Yn Hyb Llanrhymni gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Bathodynnau glas
 • Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5.30pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Llanrhymni

Llyfrgell Llanrhymni
Rhodfa Countisbury
CF3 5NQ

  029 2078 0994

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd Mercher9am i 6pm
Dydd Iau9am i 6pm
Dydd Gwener10am i 7pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau