Gweld pob hyb

Hyb Llanisien

Yn Hyb Llanisien gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.   Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd ac eithrio dydd Mawrth, ynghyd â chymorthfeydd cynghori wythnosol gyda swyddogion o feysydd eraill fel Cyngor Ariannol, I Mewn i Waith a Chymorth Digidol.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Bathodynnau glas

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Cyngor Ariannol – 9am i 5pm

Dydd Mawrth

 • Cymorth Digidol – 10am i 5pm

Dydd Mercher

 • Cymhorthfa cynghorydd: 3ydd Ddydd Mercher y mis –  2pm i 3.30pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

 • Cymhorthfa cynghorydd: 1af Ddydd Sadwrn y mis – 10am i 11:30am

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Llanisien

11 Heol yr Orsaf
Llanishen
CF14 5LS

  029 2087 1060

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth10am i 5pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau9am i 6pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau