Gweld pob hyb

Hyb Powerhouse Llanedern

Ynghyd â llawer o weithgareddau yn y gymuned, yn Hyb Powerhouse gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Bathodynnau glas
 • Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Cerddoriaeth CDs
 • Llyfrau Sain
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm
 • Cymorth Digidol – 9am i 5pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Powerhouse Llanedern

Roundwood
Llanedern
CF23 9PN

  029 2233 0201

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau9am i 6pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau