Gweld pob hyb

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Caerdydd Ar-lein
 • Hyfforddiant Sgiliau Gwaith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach
 • Clicio a chasglu

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 5pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 5pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 10am i 5pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 10am i 6pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 5.30pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Heol y Coleg
Ystum Taf
CF14 2HU

  029 2078 5588

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau10am i 7pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau