Gweld pob hyb

Hyb yr Eglwys Newydd

Mae Hyb yr Eglwys Newydd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad i gyfrifiaduron.  Mae’r orsaf sganio hunanwasanaeth yn caniatáu i chi lanlwytho tystiolaeth budd-dal tai, ynghyd â chymorthfeydd cynghori wythnosol gyda swyddogion o Dîm Cyngor Ariannol, Gwasanaeth i Mewn i Waith a Chymorth Digidol.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Bathodynnau glas
 • Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm (Cinio: 1pm – 2pm)

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

 • Cyngor Ariannol – 9am i 12.30pm

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Llogi ystafell

Hyb yr Eglwys Newydd

Heol y Parc
Yr Eglwys Newydd
CF14 7XA

  029 2087 1331

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mawrth9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd MercherAr gau
Dydd Iau9am i 1pm a 2pm i 7pm
Dydd Gwener9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 1pm a 2pm i 5.30pm
Dydd SulAr gau