Gweld pob hyb

Hyb Butetown

Yn Hyb Butetown gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn cynnig cornel lyfrau gyda llyfrau sy’n ddwyieithog mewn ieithoedd cymunedol, yn ogystal â llyfrau ar ein cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Butetown

Plas Iona
Butetown
CF10 5HW

  029 2053 7060

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 5pm
Dydd Mawrth9am i 5pm
Dydd Mercher10am i 6pm
Dydd Iau9am i 5pm
Dydd Gwener9am i 5pm
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau