Gweld pob hyb

Hyb Trelái a Chaerau

Yn Hyb Trelái a Chaerau gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.  Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.

Rydym yn cynnig cyngor ar dai a budd-daliadau bob dydd, ynghyd â chymorthfeydd cyngor wythnosol gyda swyddogion o adrannau eraill fel Cyngor Ariannol ac i Mewn i Waith.

Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim
 • Bathodynnau glas
 • Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Datrysiadau Tai –  9am i 6am
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Datrysiadau Tai –  9am i 6am
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith –  9am i 5pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 6am
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith –  10am i 5pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 5pm
 • Datrysiadau Tai – 9am i 5pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb Trelái a Chaerau

Heol Orllewinol y Bont-faen
Trelai
CF5 5BQ

  029 2087 3800

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd Mercher9am i 6pm
Dydd Iau10am i 7pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau