Gweld pob hyb

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Yn Hyb y Llyfrgell Ganolog gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.   Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.  Gallwch hefyd gael cymorth un stop gyda cheisiadau am bàs bws.

Mae’r orsaf sganio hunanwasanaeth yn caniatáu i chi lanlwytho tystiolaeth budd-dal tai.  Rydym yn cynnal cymhorthfa dai wythnosol lle gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb gan ein tîm.  Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Wi-fi am ddim
 • Cyngor ar Bopeth
 • Bathodynnau glas
 • Ffôn Cyhoeddus

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Cerddoriaeth CDs
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Archifau
 • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm
 • Opsiynau Tai 10am i 7pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 7pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 10am i 7pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 6pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 5.30pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 5.30pm
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith – 9am i 5.30pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Yr Aes
Caerdydd
CF10 1FL

  Gwasanaeth Llyfrgell: 029 2038 2116, Llinell Gymorth ar gyfer Ymholiadau'r Cyngor: 029 2087 1071

Oriau agor y Nadolig

Bydd yr holl Hybiau’n cau am 12pm ddydd Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr.
Bydd Hybiau ar agor ar yr oriau arferol tan 12pm ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Nodwch o 28 i 30 Rhagfyr, bydd unrhyw gangen sydd fel arfer yn agor 10am-7pm yn newid i 9am-6pm.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd Mercher9am i 6pm
Dydd Iau10am i 7pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau