Gweld pob hyb

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Yn Hyb y Llyfrgell Ganolog gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.   Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.  Gallwch hefyd gael cymorth un stop gyda cheisiadau am bàs bws.

Mae’r orsaf sganio hunanwasanaeth yn caniatáu i chi lanlwytho tystiolaeth budd-dal tai.  Rydym yn cynnal cymhorthfa dai wythnosol lle gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb gan ein tîm.  Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Tîm cyngor ariannol
 • Gwasanaeth Cynghori Caerdydd
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Caerdydd Ar-lein
 • Hyfforddiant Sgiliau Gwaith
 • Wi-fi am ddim
 • Cyngor ar Bopeth

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Cerddoriaeth CDs
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Blychau gwrando
 • Podiau anghenion gweledol
 • Archifau
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein
 • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Mercher

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 9am i 6pm

Dydd Iau

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 7pm
 • Opsiynau Tai 10am i 7pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 7pm

Dydd Gwener

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 6pm
 • Opsiynau Tai 9am i 6pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 6pm

Dydd Sadwrn

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 10am i 5.30pm
 • Cyngor Ariannol – 10am i 5.30pm

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Yr Aes
Caerdydd
CF10 1FL

  029 2038 2116

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 6pm
Dydd Mawrth9am i 6pm
Dydd Mercher9am i 6pm
Dydd Iau10am i 7pm
Dydd Gwener9am i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 5.30pm
Dydd SulAr gau