Gweld pob hyb

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Mae Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays yn darparu gwasanaethau llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol.  Rydym hefyd yn darparu mynediad i Gasgliad Treftadaeth ac Astudiaethau Lleol Caerdydd, lle gallwch weld dogfennau, mapiau a ffotograffau hanesyddol.

Yn ogystal â chadw stoc llyfrgell arferol, yma yn Llyfrgell Dreftadaeth Cathays rydyn ni hefyd yn casglu ac yn catalogio deunydd sy’n ymwneud â hanes Caerdydd at ddefnydd addysgol ac ymchwil, gan gynnwys:

· Erthyglau wedi’u rhwymo, llyfrau a thaflenni lleol

· Papurau newydd (copïau caled a microffilm)

· Mapiau (gan gynnwys rhai Arolwg Ordinans a Tithe)

· Adnoddau hanes teuluol (gan gynnwys cyfeirlyfrau strydoedd,  cofrestri etholiadol a chofrestri plwyf)

· Casgliad cynhwysfawr o ffotograffau a phrintiadau

· Cylchgronau hanesyddol a chyfoes.

· Adnoddau ar-lein

Gwasanaethau hyb

 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Archifau
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach
 • Clicio a chasglu

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Llogi ystafell

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Heol y Dderwen Deg
Cathays
CF24 4PW

  029 2078 5580

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mawrth9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mercher9am i 1pm a 2pm i 7pm
Dydd Iau9am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd GwenerAr gau
Dydd Sadwrn9am i 1pm a 2pm i 5.30pm
Dydd SulAr gau