Gweld pob hyb

Capel i Bawb

Mae Capel I Bawb yn darparu gwasanaethau llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad i gyfrifiaduron, yn ogystal â dwy ystafell gyfarfod y gellir eu harchebu.   Mae caffi ar y safle, sy’n gwerthu diodydd poeth ac oer, brechdanau a byrbrydau.   Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.  

Mae staff y llyfrgell ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am-3pm

Gwasanaethau hyb

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
  • Cyfrifiaduron cyhoeddus
  • Gwasanaethau ar-lein
  • Cyhoeddiadau Cymraeg
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Argraffu
  • Ardal ddarllen ac ymlacio

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Capel i Bawb


Glossop Road
CF24 0JT

Oriau Agor
Dydd Llun7am i 5pm
Dydd Mawrth7am i 5pm
Dydd Mercher7am i 5pm
Dydd Iau7am i 5pm
Dydd Gwener7am i 5pm
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau