Gweld pob hyb

Llyfrgell Treganna

Yn Llyfrgell Treganna gallwn eich helpu gyda chyngor lles a budd-daliadau, y rhestr aros tai a’ch cefnogi os ydych yn wynebu digartrefedd.   Mae’r Hyb hefyd yn darparu gwasanaeth llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth eang o lyfrau a mynediad cyfrifiadurol. 

Mae’r orsaf sganio hunanwasanaeth yn caniatáu i chi lanlwytho tystiolaeth budd-dal tai.  Rydym yn cynnal cymhorthfa dai wythnosol lle gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb gan ein tîm.  Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol ar gyfer grwpiau o bob oed.

Gwasanaethau hyb

 • Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai
 • Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai
 • Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Ceisiadau pasys bws am ddim
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
 • Gwasanaeth llyfrgell llawn
 • Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Caerdydd Ar-lein
 • Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim
 • Wi-fi am ddim

Gwasanaethau llyfrgell

Chwilio, adnewyddu neu gadw eitem ar-lein
 • Cyfrifiaduron cyhoeddus
 • Llyfrau Sain
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein
 • Cyhoeddiadau Cymraeg
 • Cyhoeddiadau iaith gymunedol
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Argraffu
 • Gwasanaeth gollwng ac adnewyddu ar-lein
 • Ardal ddarllen ac ymlacio
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach
 • Clicio a chasglu

Sesiynau cyngor

Dydd Llun

Dim sesiynau ar gael

Dydd Mawrth

 • Gwasanaeth Tai a Budd-daliadau – 9am i 1pm a 2pm i 6pm

Dydd Mercher

Dim sesiynau ar gael

Dydd Iau

Dim sesiynau ar gael

Dydd Gwener

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sadwrn

Dim sesiynau ar gael

Dydd Sul

Dim sesiynau ar gael

Digwyddiadau yn yr hyb hwn

Gweld yr holl ddigwyddiadau yn yr hyb hwn

Llogi ystafell

Llyfrgell Treganna

Stryd y Llyfrgell
Treganna
CF5 1QD

  029 2078 0999

Oriau Agor
Dydd Llun9am i 1pm - 2pm i 6pm
Dydd Mawrth9am i 1pm - 2pm i 6pm
Dydd Mercher9am i 1pm - 2pm i 7pm
Dydd IauAr gau
Dydd Gwener9am i 1pm - 2pm i 6pm
Dydd Sadwrn9am i 1pm - 2pm i 5.30pm
Dydd SulAr gau