Gwybodaeth am Covid-19

Sut mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn gweithredu mewn ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19).

Nid oes rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mwyach yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, ond mae croeso i gwsmeriaid wisgo gorchudd wyneb os byddant yn teimlo’n fwy cyfforddus wrth wneud hynny.

Bydd mesurau glanhau gwell ar waith yn yr adeilad er mwyn cadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

Defnyddiwch y gorsafoedd diheintio dwylo a dilynwch y cyngor a roddir gan y staff.

Peidiwch ag ymweld â Llyfrgell na Hyb os Rydych wedi cael prawf coronafeirws positif yn ddiweddar a/neu y gofynnwyd i chi hunanynysu.

Gallwch weld symptomau’r coronafeirws ar GIG Cymru.