Gwybodaeth am Covid-19

Sut mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn gweithredu mewn ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19).

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym yn gweithio’n galed i ailsefydlu gwasanaethau gan sicrhau bod staff a chymunedau’n parhau’n ddiogel.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n tudalennau Facebook a Twitter wrth i newidiadau pellach gael eu gwneud.

Bydd pedwar o’n hybiau yn y ddinas yn parhau ar agor ar gyfer apwyntiadau sy’n ymwneud â materion brys yn unig ac i gynnig y gwasanaeth Clicio a Chasglu llyfrau o Ddydd Llun 21 Rhagfyr.

  • Hyb y Llyfrgell Ganolog
  • The Powerhouse
  • Hyb Llaneirwg
  • Hyb Trelái a Chaerau

 

Bydd gweddill yr hybiau a’r llyfrgelloedd ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Dim ond drwy apwyntiad y ceir mynediad i’r hybiau craidd, oni bai bod angen taleb Banc Bwyd arnoch neu os ydych yn casglu bagiau ailgylchu neu fagiau gwastraff bwyd.

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau Cyngor a Llyfrgelloedd, ac i drefnu apwyntiad ffoniwch 029 2087 1071.

Bydd yr holl weithgareddau wyneb yn wyneb sydd wedi bod yn digwydd mewn hybiau, fel clybiau swyddi a chymorth digidol, yn dod i ben.

Bydd gwasanaethau clicio a chasglu llyfrgelloedd yn cael eu hoedi yn ystod y cyfnod atal.  Gall defnyddwyr llyfrgell gael mynediad at ystod eang o eLyfrau ac Adnoddau Electronig am ddim ar-lein.

Peidiwch ag ymweld â Llyfrgell na Hyb os:

  • ydych wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 7 diwrnod diwethaf
  • yw aelod o’ch cartref wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 14 diwrnod diwethaf
  • ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn y 14 diwrnod diwethaf
Face_Mask