Gwybodaeth am Covid-19

Sut mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn gweithredu mewn ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19).

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym yn gweithio’n galed i ailsefydlu gwasanaethau gan sicrhau bod staff a chymunedau’n parhau’n ddiogel.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n tudalennau Facebook a Twitter wrth i newidiadau pellach gael eu gwneud.

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd bellach yn cynnig Apwyntiadau a Gwasanaeth Clicio a Chasglu.. ​

Dim ond drwy apwyntiad y ceir mynediad, oni bai bod angen taleb Banc Bwyd arnoch neu os ydych yn casglu bagiau ailgylchu.

Bydd ein staff yn defnyddio masgiau, menig tafladwy a diheintydd dwylo.

Rydym wedi gosod sgriniau Perspex wrth rai desgiau staff.
Byddwn yn darparu diheintydd dwylo i chi ei ddefnyddio pan fyddwch yn ymweld.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

Os byddwch yn ymweld â llyfrgell neu Hyb, bydd staff yn gofyn am eich manylion cyswllt i gefnogi system Profi ac Olrhain y GIG. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel, a’u dinistrio ar ôl 21 diwrnod.

Peidiwch ag ymweld â Llyfrgell na Hyb os:

  • ydych wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 7 diwrnod diwethaf
  • yw aelod o’ch cartref wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 14 diwrnod diwethaf
  • ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn y 14 diwrnod diwethaf
Face_Mask