Gwybodaeth am Covid-19

Sut mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn gweithredu mewn ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19).

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym yn parhau i sicrhau bod staff a chymunedau yn cadw’n ddiogel wrth ymweld â’n Hybiau a’n Llyfrgelloedd. Byddwch yn ymwybodol y bydd rhai cyfyngiadau’n dal i fod yn berthnasol.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n tudalennau Facebook a Twitter wrth i newidiadau pellach gael eu gwneud.

Gallwch nawr ymweld â Hyb neu Lyfrgell heb apwyntiad.

Bydd angen i bob ymwelydd a staff wisgo mwgwd oni bai eu bod wedi’u heithrio, dilyn canllawiau COVID-19 a chadw at fesurau ymbellhau cymdeithasol.

Oherwydd rhagofalon COVID-19 byddwn yn parhau i reoli niferoedd yn ein hadeiladau, felly cofiwch yn ystod cyfnodau prysur efallai bydd yna oedi byr cyn i chi gael dod i mewn.

Bydd mesurau glanhau gwell ar waith yn yr adeilad er mwyn cadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

Rydym wedi gosod sgriniau Perspex ar rai desgiau staff, a gorsafoedd diheintio dwylo i chi eu defnyddio

 

Peidiwch ag ymweld â Llyfrgell na Hyb os:

  • Ydych wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
  • Yw aelod o’ch cartref wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
  • Ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael symptomau’r Coronafeirws yn y 10 diwrnod diwethaf

Gallwch weld symptomau’r coronafeirws ar GIG Cymru.

Face_Mask