Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad ar y Coronafeirws​ – Gweld newidiadau i’n gwasanaethau.

Mae’r rhan fwyaf o’n Hybiau hefyd yn gartref i wasanaeth llyfrgell. Fel aelod o’r llyfrgell gallwch wneud yn fawr o’r ystod o adnoddau electronig sydd ar gael a defnyddio ein gwasanaeth clicio a chasglu llyfrau.

Gwasanaeth pori llyfrau

Gall aelodau’r llyfrgell archebu slot 25 munud o hyd i ymweld â’u hoff hyb neu lyfrgell a phori’r llyfrau yr hoffent eu benthyg.

I archebu slot ffoniwch Linell y Llyfrgell 029 2087 1071 a dewiswch opsiwn 2.

Ar ôl i chi archebu slot mae’n rhaid i chi ymweld â’ch hyb neu lyfrgell o’ch dewis ar eich pen eich hun, oni bai bod plentyn neu ofalwr yn mynd gyda chi. Gall plant dros 11 oed drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ddewis eu llyfrau ar eu pennau eu hunain.

Bydd angen i bob ymwelydd ddilyn canllawiau COVID-19 a mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Bydd mesurau glanhau gwell ar waith yn yr adeilad er mwyn sicrhau diogelwch staff a chwsmeriaid.

Adnoddau Electronig

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau 24 awr y dydd, a manteisio ar ystod o adnoddau electronig eraill yn eich cartref ac yn yr Hybiau a Llyfrgelloedd.

Gallwch gael:

  • eLyfrau
  • eLyfrau Llafar
  • eGylchgronau
  • Comics
  • eDdeunyddiau Cyfeirio

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk

Library_service

Gwasanaeth Clicio a Chasglu’r Llyfrgelloedd

Gall defnyddwyr llyfrgell archebu detholiad o lyfrau i’w casglu o un o’n llyfrgelloedd neu hybiau. Bydd angen gwneud apwyntiad i gasglu llyfrau. Rydym yn cynnig opsiwn dosbarthu i breswylwyr sydd angen hynny.

Bydd mesurau cwarantin a glanhau yn eu lle ar gyfer llyfrau a ddychwelir cyn iddynt gael eu hailddefnyddio, er mwyn ei gwneud yn anos lledaenu COVID-19.

Gallwch archebu teitlau ymlaen llaw neu drwy gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Caerdydd neu dros y ffôn. Cewch gynnig detholiad o bum llyfr yn seiliedig ar eich diddordebau a’ch genres dewisol.

Llinell ffôn y llyfrgell yw 029 2087 1071. Dewiswch opsiwn 2.

Bydd staff yn trefnu slot amser i chi pan allwch gasglu’r llyfrau o un o’r hybiau sydd ar gael.

 

I gael gwybod mwy am ein Hybiau a’n Llyfrgelloedd ewch i www.caerdydd.gov.uk/hybiau a www.caerdydd.gov.uk/llyfrgelloedd

Click_Colect