Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad ar y Coronafeirws​ – Gweld newidiadau i’n gwasanaethau.

Mae’r rhan fwyaf o’n Hybiau hefyd yn gartref i wasanaeth llyfrgell. Fel aelod o’r llyfrgell gallwch fanteisio ar ein dewis eang o lyfrau go iawn ac adnoddau electronig.

Gwasanaethau llfrgell cyffredinol

Gallwch ymuno â’r llyfrgell am ddim sy’n eich galluogi:

  • I bori a benthyg llyfrau, llyfrau llafar a mwy
  • I ddefnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus i gael mynediad i’r rhyngrwyd, apiau prosesu geiriau ac adnoddau gan gynnwys offer hanes teulu fel Find my Past ac Ancestry
  • I sganio, copïo ac argraffu dogfennau (gall taliadau fod yn gymwys)

Adnoddau Electronig

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau 24 awr y dydd, a manteisio ar ystod o adnoddau electronig eraill yn eich cartref ac yn yr Hybiau a Llyfrgelloedd.

Gallwch gael:

  • eLyfrau
  • eLyfrau Llafar
  • eBapurau newydd ac eGylchgronau
  • eDdeunyddiau Cyfeirio

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein eLyfrau drwy ymweld â gwefan Cyngor Caerdydd.

Angen mwy o gyngor?

Os na allwch ymweld â Hyb neu os oes angen cyngor pellach arnoch i gael mynediad at wasanaethau llyfrgell megis:

  • Y llyfrgell deithiol
  • Dosbarthu llyfrau
  • Gwasanaethau i bobl sy’n gaeth i’r tŷ

Ffoniwch ein Llinell Llyfrgell ar 029 2087 1071 a dewiswch opsiwn 2.

I gael gwybod mwy am ein Hybiau a’n Llyfrgelloedd ewch i www.caerdydd.gov.uk/hybiau a www.caerdydd.gov.uk/llyfrgelloedd