Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad ar y Coronafeirws​ – Gweld newidiadau i’n gwasanaethau.

Mae’r rhan fwyaf o’n Hybiau hefyd yn gartref i wasanaeth llyfrgell. Fel aelod o’r llyfrgell gallwch wneud yn fawr o’r ystod o adnoddau electronig sydd ar gael a defnyddio ein gwasanaeth clicio a chasglu llyfrau.

Adnoddau Electronig

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau 24 awr y dydd, a manteisio ar ystod o adnoddau electronig eraill yn eich cartref ac yn yr Hybiau a Llyfrgelloedd.

Gallwch gael:

  • eLyfrau
  • eLyfrau Llafar
  • eGylchgronau
  • Comics
  • eDdeunyddiau Cyfeirio

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk

Library_service

Gwasanaeth Clicio a Chasglu’r Llyfrgelloedd

Gall defnyddwyr llyfrgell archebu detholiad o lyfrau i’w casglu o un o’n llyfrgelloedd neu hybiau. Bydd angen gwneud apwyntiad i gasglu llyfrau. Rydym yn cynnig opsiwn dosbarthu i breswylwyr sydd angen hynny.

Bydd mesurau cwarantin a glanhau yn eu lle ar gyfer llyfrau a ddychwelir cyn iddynt gael eu hailddefnyddio, er mwyn ei gwneud yn anos lledaenu COVID-19.

Gallwch archebu teitlau ymlaen llaw neu drwy gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Caerdydd neu dros y ffôn. Cewch gynnig detholiad o bum llyfr yn seiliedig ar eich diddordebau a’ch genres dewisol.

Llinell ffôn y llyfrgell yw 029 2087 1071. Dewiswch opsiwn 2.

Bydd staff yn trefnu slot amser i chi pan allwch gasglu’r llyfrau o un o’r hybiau sydd ar gael.

 

I gael gwybod mwy am ein Hybiau a’n Llyfrgelloedd ewch i www.caerdydd.gov.uk/hybiau a www.caerdydd.gov.uk/llyfrgelloedd

Click_Colect