Gwasanaeth Cymorth Lles

Rydym am hybu iechyd a lles y gymuned a lleddfu rhai o effeithiau negyddol y pandemig COVID-19. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i helpu cymaint o bobl â phosibl.

Ers dechrau’r pandemig mae mwy o bobl yn profi:

 • Heriau iechyd meddwl
 • Allgáu cymdeithasol ac unigrwydd
 • Pryder ynghylch gadael y cartref

Mae llai o gymorth a gwasanaethau ar gael i bobl ifanc hefyd.

Pa gymorth rydym yn ei gynnig

Mae ein tîm yn cynnig:

 • Mentora un i un i’ch helpu i reoli eich lles eich hun
 • Gweithgareddau yn seiliedig ar eich diddordebau a’ch anghenion personol
 • Digwyddiadau a hyfforddiant
 • Gwirfoddoli yn y gymuned

Mae rhai gweithgareddau y gallwn eu cynnig yn cynnwys:

 • Clybiau cinio a chymdeithasol
 • Sesiynau digidol
 • Clybiau garddio
 • Grwpiau canu
 • Codi sbwriel
 • Ioga
 • Myfyrdod
 • Grwpiau coginio iach

Cofrestrwch i’r gwasanaeth

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn gallwch naill ai gael eich cyfeirio atom gan sefydliad arall, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

E-bost: Timlles@caerdydd.gov.uk
Ffôn: 029 2087 1071

Gallwch ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

facebook.com/CardiffWellbeing

Cardiff Wellbeing Support Service Logo