English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Clwb Cinio Digidol

Ewch i'ch cinio ac ymunwch â ni ar-lein i gael sgwrs wrth i ni fwyta gyda'n gilydd.

Deffro ac Ymestyn

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.

Gwau a Sgwrsio

Sesiwn i bobl gwrdd ar-lein a gweithio ar eu prosiectau edafedd gyda'i gilydd yw Gwau a Sgwrsio.

Amser Cwis

Amser Cwis - Bob Dydd Mercher 7-8pm. Dewch a'r canlynol gyda chi - chi eich hun, papur a phin ysgrifennu.

Gofod Agored: DNA Y Brenin

Ymunwch â Dr Rhian Morgan o Barc Geneteg Cymru am sgwrs ar DNA, a sut y cafodd ei ddefnyddio i adnabod olion y Brenin Richard III, cyn iddo gael ei ail-gladdu yn Eglwys Gadeiriol Caerlŷr.

Am ddim

Deffro ac Ymestyn

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.

In partnerhsip with