English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content
Caniatewch hanner awr i chi'ch hun. Cewch eich tywys drwy sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar ysgafn.
Featured -

Ymwybyddiaeth Ofalgar Fach

Sesiwn i bobl gwrdd ar-lein a gweithio ar eu prosiectau edafedd gyda'i gilydd yw Gwau a Sgwrsio.
-

Gwau a Sgwrsio

Amser Cwis - Bob Dydd Mercher 7-8pm. Dewch a'r canlynol gyda chi - chi eich hun, papur a phin ysgrifennu.
-

Amser Cwis

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.
-

Deffro ac Ymestyn

Rydyn ni'n sgwrsio am chwaraeon ac yn eu cofio. Rydym yn tanio atgofion cadarnhaol. Ac rydyn ni'n helpu pawb i deimlo'n rhan o'r tîm!
Featured -

Atgofion Chwaraeon

Ymunwch ag Anna a Sian am hwyl a rhigymau ar sianel Youtube newydd Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd.
Ydych chi'n cael y gorau allan o Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd? Dysgwch fwy am ein digwyddiadau digidol, darganfyddwch yr e-adnoddau y gallwch eu defnyddio am ddim neu joiwch sgwrs gyda wyneb cyfeillgar!
Featured -

Gwybodaeth a Sgwrs

Dosbarth ffitrwydd yn seiliedig ar Pilates
-

Symud yn Dda

In partnerhsip with