English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content
Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.
-

Deffro ac Ymestyn

Sesiwn i bobl gwrdd ar-lein a gweithio ar eu prosiectau edafedd gyda'i gilydd yw Gwau a Sgwrsio.
-

Gwau a Sgwrsio

Amser Cwis - Bob Dydd Mercher 7-8pm. Dewch a'r canlynol gyda chi - chi eich hun, papur a phin ysgrifennu.
-

Amser Cwis

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun - Gwener 9.30am.
-

Deffro ac Ymestyn

Rydyn ni'n sgwrsio am chwaraeon ac yn eu cofio. Rydym yn tanio atgofion cadarnhaol. Ac rydyn ni'n helpu pawb i deimlo'n rhan o'r tîm!
-

Atgofion Chwaraeon

Yr Awr Gofio. Bydd Susanna Thomas o Hyb Rhydypennau Hub yn cynnal y sesiwnI bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.
Featured -

Yr Awr Gofio

Ydych chi'n cael y gorau allan o Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd? Dysgwch fwy am ein digwyddiadau digidol, darganfyddwch yr e-adnoddau y gallwch eu defnyddio am ddim neu joiwch sgwrs gyda wyneb cyfeillgar! 
-

Gwybodaeth a Sgwrs

Ydych chi'n mwynhau lego? Teimlo fel bod eich plant yn cael yr holl hwyl? Dewch draw i'n sesiynau Lego i oedolion bob dydd Iau rhwng 5 a 6.00pm.
Featured -

Lego er mwyn Lleisiant (Oedolion)

Am ddim
Dosbarth ffitrwydd yn seiliedig ar Pilates
-

Symud yn Dda

In partnerhsip with