English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content
Clwb cymdeithasol i drigolion hŷn, i ddod am sgwrs gyda phobl o'r un anian o'r gymuned ar fore Gwener.
-

Clwb Brecwast @ Hyb Powerhouse

Am ddim
Mae ElderFit yn ddosbarth ymarfer corff ar gyfer helpu pobl hŷn i gynyddu eu galluoedd corfforol
Yn y Sefydliad Atgofion Chwaraeon rydym yn helpu pobl ym mhobman i gadw mewn cysylltiad a chael hwyl – gan ddefnyddio atgofion o chwaraeon.
Featured -

Atgofion Chwaraeon @ Hyb Tredelerch

Am ddim
Rydyn ni'n sgwrsio am chwaraeon ac yn eu cofio. Rydym yn tanio atgofion cadarnhaol. Ac rydyn ni'n helpu pawb i deimlo'n rhan o'r tîm!
-

Atgofion Chwaraeon

Cymerwch ran mewn gweithgarwch corfforol yn eich  cartref eich hun gyda'r sesiynau hwyliog hyn wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer pobl hŷn neu'r rhai llai egnïol.
Featured -

Cadwch I Symud

Clwb cymdeithasol i drigolion hŷn, i ddod am sgwrs gyda phobl o'r un anian o'r gymuned ar fore Gwener.
-

Clwb Brecwast @ Hyb Powerhouse

Am ddim

In partnerhsip with