English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Y Rhwydwaith Cymorth

Ebrill 9 @ 10:00 am - 11:00 am

|Digwyddiad mynych (Gweld pob un)

An event every week that begins at 10:00 am on Friday, repeating until Rhagfyr 17, 2021

Ymunwch â ni ar-lein am awr i ddal i fyny a bod gyda rhieni/gofalwyr eraill.

Nid ydych yn wynebu hyn ar eich pen eich hun; dewch i gwrdd â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd.

Bob bore Gwener 10-11am

I ymuno, anfonwch e-bost at Suthomas@cardiff.gov.uk

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni cyn y digwyddiad

Bydd y digwyddiad hwn ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd angen i chi lawrlwytho Teams i’ch dyfais cyn y digwyddiad.  Bydd dolen yn cael ei hanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yr ydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni anfon gohebiaeth atoch mewn perthynas â’r digwyddiad hwn yn unig drwy e-bost. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Ydych chi wedi mynychu neu wylio un o’n digwyddiadau digidol yn ddiweddar – fel amseroedd stori, sesiynau lles, dosbarthiadau ymarfer corff, clwb garddio neu sgwrs llenyddol?  Helpwch ni i ddatblygu a gwella ein harlwy digwyddiadau drwy gwblhau ein ffurflen adborth.

 

Rhannwch y digwyddiad hwn:

Manylion

Ebrill 9
10:00 am - 11:00 am
Event Categories:

In partnerhsip with