English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Loading Events

« All Events

Deffro ac Ymestyn

Hydref 20 @ 9:30 am - 9:45 am

|Digwyddiad mynych (Gweld pob un)

An event every week that begins at 9:30 am on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, repeating until Rhagfyr 23, 2021

Poenau? Teimlo’n ddi-egni? Hwyliau isel?

Dechreuwch eich diwrnod drwy ymestyn am bymtheg munud, Llun – Gwener 9.30am.

E-bostiwch Suthomas@caerdydd.gov,uk ar gyfer y ddolen.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni cyn y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad hwn ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd angen i chi lawrlwytho Teams i’ch dyfais cyn y digwyddiad.  Bydd dolen yn cael ei hanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yr ydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni anfon gohebiaeth atoch mewn perthynas â’r digwyddiad hwn yn unig drwy e-bost. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Ydych chi wedi mynychu neu wylio un o’n digwyddiadau digidol yn ddiweddar – fel amseroedd stori, sesiynau lles, dosbarthiadau ymarfer corff, clwb garddio neu sgwrs llenyddol?  Helpwch ni i ddatblygu a gwella ein harlwy digwyddiadau drwy gwblhau ein ffurflen adborth.

Rhannwch y digwyddiad hwn:

Manylion

Hydref 20
9:30 am - 9:45 am
Event Categories:

In partnerhsip with