English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sialens Ddarllen yr Haf 2021: Arwyr y Byd Gwyllt

Gorffennaf 10 - Medi 25

Sialens Ddarllen yr Haf 2021: Arwyr y Byd Gwyllt

Yn eich llyfrgell/hwb lleol rhwng y 10 Gorffennaf 2021 a 25 Medi 2021

Ydydch chi’n barod am yr Haf? Chwilio am rhywbeth i ddiddanu’r plant?

Ewch i’ch Hyb/Llyfrgell Caerdydd Lleol a ymuno’r plant i Sialens

Ewch i’ch Hyb/Llyfrgell Caerdydd Lleol a ymuno’r plant i Sialens Ddarllen yr Haf. Mae Sialens Ddarllen yr Haf ar gyfer plant 5 i 12 oed.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn digwydd dros wyliau’r haf mewn llyfrgelloedd ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban.

Wedi ei ddatblygu gan yr elusen The Reading Agency, mewn cydweithrediad â rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus y DU, mae nawr yr ymgyrch darllen blynyddol mwyaf ar gyfer plant oedran cynradd.

Ar gael ar-lein a drwy lyfrgelloedd cyhoeddus, mae’r Sialens yn gyfle i fwynhau gweithgareddau darllen am bleser ar gyfer pob gallu a helpu osgoi’r gostyngiad mewn lefelau darllen dros wyliau’r ysgol.

Hefyd, byddwn yn cynnal llu o weithgareddau o amgylch y Sialens. Ewch i ein gwefan am fanylion.

Rhannwch y digwyddiad hwn:

Manylion

Start:
Gorffennaf 10
End:
Medi 25
Event Categories:

In partnerhsip with