English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sesiwn Amser Stori wirion Mike Church gyda’i Ffrindiau Pyped

Ebrill 8 @ 3:00 pm - 3:30 pm

Ymunwch â Mike Church dros wyliau’r Pasg am un arall o’i sesiynau dweud stori poblogaidd. Bydd ei ffrindiau pyped yn ymuno ag ef felly disgwyliwch lawer o hwyl.

Dydd Iau 8 Ebrill 3-3.30pm

Yn addas i blant oedran cynradd a chyn ysgol a’u teuluoedd. Bydd yn ofynnol i riant/gofalwr fynychu gyda’i blentyn os gwelwch yn dda.

E-bostiwch suthomas@caerdydd.gov.uk i gael y ddolen Microsoft Teams.

*Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni cyn y digwyddiad.

Ydych chi wedi mynychu neu wylio un o’n digwyddiadau digidol yn ddiweddar – fel amseroedd stori, sesiynau lles, dosbarthiadau ymarfer corff, clwb garddio neu sgwrs llenyddol?  Helpwch ni i ddatblygu a gwella ein harlwy digwyddiadau drwy gwblhau ein ffurflen adborth.

 

Rhannwch y digwyddiad hwn:

Manylion

Ebrill 8
3:00 pm - 3:30 pm
Event Categories:

In partnerhsip with