English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Celf Yfory

Mawrth 10 - Ebrill 7

Ymunwch â’n prosiect Celf ar gyfer Yfory!

Cydweithrediad rhwng Cyngor Dinas Caerdydd a Tempo Time Credits.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bob lefel o allu!

Gall eich cyflwyniadau digidol fod ar ffurf darluniau, paentiadau, ffotograffiaeth neu gerddi.

Rydym yn awyddus i’n trigolion yng Nghaerdydd gyflwyno gwaith ar y thema gobaith, yn seiliedig ar y digwyddiadau a’r gweithgareddau rydych yn edrych ymlaen atynt pan fydd yn ddiogel eu cynnal yn y dyfodol. Y syniad yw annog pobl i feddwl y tu hwnt i’r cyfnodau cloi presennol a chofio y daw eto haul ar fryn.
Gallwch gyflwyno eich gwaith rhwng 10 Mawrth a 31 Mawrth.

I gymryd rhan, cwblhewch yr arolwg ar-lein isod ac uwchlwythwch eich cyflwyniad. (Mae telerau ac amodau’n berthnasol)

Mae gennych y dewis i dderbyn pum Credyd Amser Tempo am eich ymdrechion. Gallwch defnyddio’r rhain nawr neu yn ddiweddarach i fwynhau’r gweithgareddau sydd ar gael ar wefan Tempo Time Credits.

Bydd cyflwyniadau’r rhai sy’n cytuno i rannu eu gwaith yn cael eu golygu i greu montage fideo a fydd yn cael ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol! Byddwn yn rhannu’r nod o greu darlun o’r hyn y mae ein cymunedau’n edrych ymlaen ato yn y dyfodol.

Unrhyw gwestiynau cysylltwch â DigwyddiadauLlyfrgell@caerdydd.gov.uk

 

Ydych chi wedi mynychu neu wylio un o’n digwyddiadau digidol yn ddiweddar – fel amseroedd stori, sesiynau lles, dosbarthiadau ymarfer corff, clwb garddio neu sgwrs llenyddol?  Helpwch ni i ddatblygu a gwella ein harlwy digwyddiadau drwy gwblhau ein ffurflen adborth.

Rhannwch y digwyddiad hwn:

Manylion

Start:
Mawrth 10
End:
Ebrill 7
Event Categories:

In partnerhsip with