English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Clwb Codio @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Yn ystod y tymor
Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr.

Am ddim

Coder-Dojo @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Byddwn yn defnyddio Scratch, Python, HTML a JavaScript fel y dymuna'r dysgwyr. 

Am ddim

Cylch Ti a Fi @ Llyfrgell Treganna

Llyfrgell Treganna Library Street, Caerdydd

Mae’r Cylch Ti a Fi’n lle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i chwarae gyda’u plant ac i gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de.

Am ddim

Arwyddo a Chan/Tylino @ Hyb Trelai a Chaerau

Hyb Trelai a Chaerau Cowbridge Road West, Caerdydd

Dewch i ymuno a Rhian o Gymraeg i Blant am dosbarth tylino i babanod, bydd y dosbarth yn rhad ac am ddim.

Am ddim

Amser Stori (Cymraeg) @ Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Hyb Ystum Taf a Gabalfa, College Road

Ymuno â Rhian am sesiwn canu ac arwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.
Pob dydd Iau yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Mae archebu ymlaen llaw yn allweddol.

Am ddim

Clwb Ffotograffiaeth @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Ydych chi’n mwynhau ffotograffiaeth? Ydych chi’n berchen ar gamera SLR digidol yr hoffeck ddysgu mwy amdano?
A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb ffotograffiaeth yn Llyfrgell Rhiwbeina?

Am ddim

Gweithgareddau Cymundeol 60+ @ Hyb Trelai a Chaerau

Hyb Trelai a Chaerau Cowbridge Road West, Caerdydd

Ydych chi wedi profi effeithiau ar eich symudedd neu hyder? Ymuno yn ein gweithgareddau chwaraeon, wedi ei aneli at gadw pawb yn actif mewn amgylchedd diogel.

Am ddim

Cylch Ti a Fi @ Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Hyb Ystum Taf a Gabalfa, College Road

Mae’r Cylch Ti a Fi’n lle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i chwarae gyda’u plant ac i gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de.

Am ddim

Clwb Cinio @ y Tŷ Nant Inn

Tafarn Tŷ Nant Tŷ Nant Road, Radur, Caerdydd

Dewch draw am baned neu ginio a chwrdd â ffrindiau newydd

Amser Odli @ Llyfrgell Rhiwbeina

Llyfrgell Rhiwbeina Pen-Y-Dre, Caerdydd

Mwynhewch ganeuon, rhigymau a rhythm yn eich llyfrgell leol!

Am ddim

Grŵp Darllen Gyda’r Nos @ Hyb Llaneirwg

Hyb Llaneirwg Crickhowell Road, Caerdydd

Mae Grŵp Darllen Gyda’r Nos Llaneirwg yn dechrau'n ôl ar ddydd Mercher cyntaf bob mis 5:45 pm - 7 pm

Am ddim

In partnerhsip with