English

Rhestrau digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content
Dewch â'ch dychymyg gyda chi am ychydig o hwyl yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays. Ar gyfer plant 5 oed a hŷn. Dylunio. Adeiladu. Creu. Beth fyddwch chi’n ei greu?
-

Clwb Lego @ Llyfrgell Cathays

Am ddim
Mae’r Cylch Ti a Fi’n lle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i chwarae gyda’u plant ac i gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de.
-

Cylch Ti a Fi @ Llyfrgell Treganna

Am ddim
Bob ail Ddydd Llun y Mis. Ymunwch â ni am baned a sgwrs gyfeillgar yn Cangen Cathays a Llyfrgell Treftadaeth.
-

Bore Coffi @ Llyfrgell Cathays

Am ddim

In partnerhsip with