English

Hidlo

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Dewch â’ch dychymyg gyda chi am ychydig o hwyl yn Llyfrgell Cathays. Ar gyfer plant 5 oed a hŷn. Dylunio. Adeiladu. Creu. Beth fyddwch chi’n ei greu?
Dewch ag ymuno a ni yn yr hwyl a sbri! Byddwch yn greadigol gyda Lego, a dangos i ni beth rydych chi’n gallu creu. Bydd angen i oedolyn dod gyda plant bach.
Ymunwch ag Explore Learning a’r teclynwyr ar antur i ynys anghyfannedd, a’u helpu i ddatrys posau drwy ddefnyddio sgiliau gwyddoniaeth, mathemateg a llythrennedd yn ogystal â’ch dychymyg!

In partnerhsip with