English

Hidlo

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Recurring

Elderfit – Cryfder a Balans @ Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Hyb Ystum Taf a Gabalfa Hyb Ystum Taf a Gabalfa, College Road

Pob Dydd Llun
11 yb – 11.45 yb
Sesiynau i wella cryfder, symudiad a hyder.
Sesiwn cyntaf am ddim, wedyn £5 pob sesiwn
Os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Scott – 07557 395457 neu info@elderfit.co.uk

Recurring

Amser Stori a Chrefft @ Llyfrgell Cathays

Llyfrgell Cathays Fairoak Road, Cathays, Cardiff

Ymunwch â’n sesiwn Amser Stori a Chrefft a rhannwch stori gyda’ch plenty, yn ogystal a chreu gwaith crefft wedi ei seilio ar y stori. Bob dydd Llyn 2.15 - 3 yp yn Llyfrgell Treftadaeth Cathays. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Am ddim
Recurring

Dawnsio Stryd Dwys @ Hyb STAR

Hyb STAR Muirton Road, Caerdydd

Bydd y dosbarth hwn yn rhoi cyfle i chi brofi diwylliant 'hip hop' ynghyd â chyflwyniad i'r gwahano i arddulliau sy'n dod o dan ymbarél

Am ddim
Recurring

Grwp Darllen Cymraeg Penylan @ Llyfrgell Penylan

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Penylan Pen-Y-Lan Rd, Caerdydd

Grwp Darllen Cymraeg Penylan. Mwynhau Darllen? Mwynhau sgwrsio? Mwynhau cymdeithasu? Beth am gyfuno eich diddordebau ag ymuno a’n grwp darllen Newydd!

Am ddim

In partnerhsip with