Cyngor

​Diweddariad ar y Coronafeirws – Gweld newidiadau i’n gwasanaethau.

Gallwch ddefnyddio amryw o wasanaethau’r cyngor o’r Hybiau ledled Caerdydd.

Mae ein gwasanaethau Hyb yn cynnwys:

  • Cyngor Ariannol
  • Gwasanaethau Cynghori i Mewn i Waith
  • Dysgu Oedolion Caerdydd
  • Cymorth gydag ymholiadau Tai a Budd-daliadau
  • Mynediad i dalebau Banc Bwyd
  • Casglu eich bagiau ailgylchu gwyrdd
  • Mae ystod o ddigwyddiadau ar gyfer pob oedran

Mae gwasanaethau hybiau yn amrywio yn ôl lleoliad a gallant fod ar gael ar ddiwrnodau penodol o’r wythnos. Gwiriwch fod y gwasanaeth sydd ei angen arnoch ar gael cyn teithio.

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn cynnwys mynediad am ddim i lyfrau ac adnoddau electronig.

Gweld Hybiau a Llyfrgelloedd ar Cardiff.gov

I gael gwybod mwy am ein gwasanaethau cyngor a llyfrgell ffoniwch 029 2087 1071.

Gwasanaethau Cynghori i Mewn i Waith

Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i waith neu os ydych yn ceisio uwchsgilio, ewch i’n gwefan Gwasanaethau Cynghori i Mewn i Waith..

Neu gallwch ffonio 029 2087 1071. Dewiswch opsiwn 1.

Ymweld â’r wefan

Cyngor Ariannol

Os oes angen help arnoch gyda budd-daliadau, grantiau a dyled, ewch i’n gwefan Cyngor Ariannol i gael rhagor o help a gwybodaeth.

Ymweld â’r wefan

Dysgu Oedolion Caerdydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer cwrs ewch i’n gwefan Dysgu Oedolion Caerdydd i weld ystod eang o gyfleoedd dysgu neu hamdden.

Ymweld â’r wefan