Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd

Mae gan Gaerdydd ganolfannau cymunedol o amgylch y ddinas lle gallwch gael mynediad at wasanaethau’r cyngor, cyngor ariannol a chymorth gyda chyflogaeth.

Mae gan y rhan fwyaf o ganolfannau wasanaeth llyfrgell hefyd.

Capel i Bawb

,
CF24 0JT.

Cyfrifiaduron cyhoeddus,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Sganio,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Butetown

Plas Iona,
CF10 5HW.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llungopïo,Sganio,Argraffu,

Hyb Grangetown

Plas Havelock,
CF11 6PA.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Llaneirwg

30 Heol Crucywel,
CF3 0EF.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Hyb Llanisien

11 Heol yr Orsaf,
CF14 5LS.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,

Hyb Llanrhymni

Llyfrgell Llanrhymni,
CF3 5NQ.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Papurau newydd,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Heol Llansteffan,
CF3 3JA.

Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Llyfrau Sain,Cyhoeddiadau Cymraeg,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,

Hyb Powerhouse Llanedern

Roundwood,
CF23 9PN.

Ceisiadau ac ymholiadau’r Rhestr Aros Tai,Ceisiadau ac ymholiadau budd-dal tai,Ceisiadau Prydau Ysgol am Ddim,Dysgu Oedolion yn y Gymuned,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Ceisiadau pasys bws am ddim,Derbyn i Ysgolion,Ymholiadau’r Dreth Gyngor,Gwasanaeth llyfrgell llawn,Tîm cyngor ariannol,Gwasanaeth i Mewn i Waith,Ffonau mynediad cyhoeddus am ddim,Wi-fi am ddim,Bathodynnau glas,Gorsaf Sganio Dogfennau'r Cyngor,Cyfrifiaduron cyhoeddus,Cerddoriaeth CDs,Llyfrau Sain,Gwasanaethau ar-lein,Cyhoeddiadau Cymraeg,Cyhoeddiadau iaith gymunedol,Llungopïo,Sganio,Argraffu,Ardal ddarllen ac ymlacio,Grwpiau Rhieni a Phlant Bach,

Chwilio am help a chyngor?

Gallwn gynnig cyngor ariannol, cymorth i’ch cael i mewn i waith a darparu mynediad i gyrsiau hyfforddi.

Ystafelloedd i’w llogi

Mae gennym ystafelloedd o wahanol feintiau ar gael i’w llogi yn ein hybiau at ddefnydd cymunedol a phreifat.

Gwasanaethau Llyfrgell

Gallwch ymweld â hyb i bori drwy ein detholiad o lyfrau wyneb yn wyneb, neu gallwch chwilio, cadw ac adnewyddu ar-lein. Bydd aelodau’r llyfrgell hefyd yn gallu defnyddio ein hadnoddau electronig gan gynnwys eLyfrau ac eLyfrau Llafar.

Gwasanaeth Cymorth Lles Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Cymorth Lles ar gael yn yr Hybiau. Nod y gwasanaeth yw hybu iechyd a lles y gymuned a lleddfu rhai o effeithiau negyddol y pandemig COVID-19.